Transport og montering

En viktig del av leveransen av ditt nye bygg, er transport og montering. Norvegg AS samarbeider med kvalifiserte transportører på vei og sjø.

Vi har tilgang til egen dypvannskai.

All transport skjer i samarbeid med våre kunder og vurderes som en helhet ut fra avstand til byggeplass.

Monteringstid for et bygg i 1 etasje er normalt 2-4 timer etter at styresvill er montert og kontrollert. Dette betinger adkomstmuligheter med kranbil.