Velkommen til Norvegg AS !

Norvegg AS produserer elementvegger i tre for eneboliger, garasje, hytter, spikertelt, gapahuk og større prosjekter. Det ferdige produkt starter ofte som en skisse på papiret, der kunden har målgitt en fasade- og plantegning.

Hva er dine fordeler:

  • Kortere byggetid
  • Redusert fuktighet i bygg
  • Kostnadseffektivt
  • Produksjon innendørs
  • Avtalt leveringstidspunkt
  • Ryddigere byggeplass
  • Rasjonell produksjon med høy kvalitet


Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon!